Línies de treball actuals

Docència a la Universitat de Barcelona

 • Professor del Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat d'Educació.
 • Docència al grau de Pedagogia i als graus de Mestre d'Educació Infantil i Primària.
 • Docència al Màster Oficial en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals.

Recerca i innovació docent a la Universitat de Barcelona

 • Membre d'INDAGA-T. Grup d'innovació Docent Consolidat per afavorir la Indagació.  Programa de Millora e Innovación Docent
 • Investigador al projecte: La filosofia DIY (fes-ho tu mateix) a la universitat. Investigació sobre les evidències d'aprenentatge vinculades a les competències visual i digital, de creativitat, col'laboració i autoreflexió dels estudiants a partir de la generació d'OVD. Programa de Recerca en Docència Universitària de l'Institut de Ciències de l'Educació.
 • Integrat de la línia de recerca Societat digital i educació: mitjans i tecnologies del doctorat Educació i Societat.
 • Col·laborador de l'Institut de Ciències de l'Educació, secció d'Universitats.

Recerca en educació

 • Membre del grup de recerca, consolidat Esbrina. Subjectivitats, visualitats i entorns educatius contemporanis. Generalitat de Catalunya
 • Membre de la Red de Investigación e Innovación Educativa. Cambios sociales y retos para la educación en la era digital. Ministerio de Economia y Competitividad
 • Coordinador del projecte Proposta interuniversitària de formació inicial de mestres en tecnologies digitals. Generalitat de Catalunya
 • Investigador al projecte DIYLab. Do it yourself in Education: expanding digital competence to foster Student agency and collaborative learning. European Comission 
 • Investigador al projecte Cómo aprenden los docentes: Implicaciones educativas y retos para afrontar el cambio social. Ministerio de Economia y Competividad. 

Gestió universitaria a la Universitat de Barcelona

 • Coordinador de la Menció en Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge, la Comunicació i l'Expressió dels graus d'Educació Infantil i Primària.
 • Suport al Màster Oficial en Ensenyament i Aprenentatge en Entorns Digitals 
 • Membre del Consell d'Estudis del grau de Mestre d'Educació Primària.
 • Membre de la Comissió Acadèmica delegada del Consell de Departament de Didàctica i Organització Educativa.