- Joan-Anton Sánchez i Valero

13/5/2019 - Comunicació

La competencia digital docente en los grados de maestro de la Universidad de Barcelona

XI Conferência Internacional da TIC na Educaçao. Universidade do Minho. Braga (Portugal).

 - Joan-Anton Sánchez i Valero

27/3/2019 - Taula rodona (coordinació)

Les tecnologies digitals: visions i experiències de centres de primària de Catalunya.

Seminari: Les Tecnologies Digitals a centres de Primària de Catalunya i Estats Units: visions, experiències i implicacions per a la formació inicial dels mestres. Facultat d'Educació. UB. Barcelona.

http://www.ub.edu/indagat/2019/03/21/les-tecnologies-digitals-a-centres-de-primaria-de-catalunya-i-estats-units/

 - Joan-Anton Sánchez i Valero

  

2/2019 - Capítol de llibre

Sánchez, J.A i Herraiz, F. Colaboraciones docentes en la trayectoria del grupo.

A F. Hernández i F. Herraiz. Compartir docencia en la Universidad. Barcelona: Octaedro e ICE-UB.

https://goo.gl/3vfwRL

 - Joan-Anton Sánchez i Valero

  

23/1/19 - Conferència

La competència digital docent: el projecte FIMTED.

Facultat de Ciències de l'Educació, UAB. Bellatera.

Article (REIRE) Article (REIRE) [473 Kb]

 - Joan-Anton Sánchez i Valero

 

1/2019 - Article a revista

Rivera-Vargas, P., Sánchez-Valero, J. A. i Sancho-Gil J. M. La cultura DIY en la universidad. De la propuesta del profesorado a la experiencia del alumnado.

REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 12 (1). http://doi.org/10.1344/reire2019.12.121189

Article (REIRE) Article (REIRE) [473 Kb]