Home » Més publicacions

Més publicacions

 - Joan-Anton Sánchez i Valero

 

7/2020 - Capítol de llibre

Sánchez, J. A., Pons, L. Cano, E. i Alonso, C. Competència digital docent: avenços i reptes de futur. 

A T. Lleixà, Z. Bozu i A. Aneas. Educació 2020-2022. Reptes, tendències i compromisos. Barcelona: Institut de Recerca en Educació de la Universitat de Barcelona.

http://www.ub.edu/ire/novetat-editorial-educacio-2020-2022-reptes-tendencies-i-compromisos-2/

 - Joan-Anton Sánchez i Valero

 

7/2020 - Article a revista SCOPUS Q2

Gros, B., Sánchez, J. A., García, I. i Alonso, C. (2020). Cuatro décadas de políticas para integrar las tecnologías digitales en el aula en Cataluña: acciones, logros y fracasos. 

Digital Education Review, 37, 79-95doi: 10.1344/der.2020.37.79-95

 

 - Joan-Anton Sánchez i Valero

 

6/2020 - Capítol de llibre

Hernández, F. i Sánchez, J. A. (2020). La ida al Instituto Camp Obert: afrontar la investigación desde la sorpresa, la flexibilidad y el no-saber.

A F. Hernández, E. Aberasturi, J. M. Sancho i J. M. Correa. ¿Cómo aprenden los docentes? Tránsitos entre cartografías, experiencias, corporeidades y afectos (pp. 85-108). Octaedro  

https://octaedro.com/libro/como-aprenden-los-docentes/

 

 - Joan-Anton Sánchez i Valero

 

 1/2020 - Article a revista SCOPUS Q1

Domingo-Coscolla, M.; Bosco, A.; Carrasco, S. i Sánchez-Valero, J. A. Fomentando la competencia digitaldocente en la universidad: Percepción de estudiantes y docentes.

Revista de Investigación Educativa, 38(1), 167-782. https://doi.org/10.6018/rie.340551 

 

 

 

Publicacions anteriors